Ośrodek Leczenia Zaburzeń Osobowości

Projekt zakończył się 31 października 2015 r.

 

Złota Synapsa 2015

Projekt „Centrum Integracji – by móc kochać i pracować” otrzymał 10 grudnia 2015 r. nagrodę Złota Synapsa 2015 w kategorii „Psychiatryczna Innowacja Roku” na Kongresie Psychiatrii Medforum 2015 w Wiśle, odbywającej się pod patronatem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wydarzenia

 Złota synapsa1a

Partnerzy

Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska
Partner polski, jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych z doradztwem zawodowym, projektu Development Center dla pacjentów i część badawczą. www.domszkolen.com
Ad Bus Advisering
Partner holenderski, odpowiada za implementację na warunki polskie modelu holenderskiego oraz wspiera Fundację w zakresie optymalizacji i zwiększania efektywności programów leczenia zdrowia psychicznego.
Szpital im. dr Józefa Babińskiego
Fundacja ściśle współpracuje z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZOiN) w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie www.babinski.pl
Szpital w Międzyrzeczu
Całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Międzyrzeczu. Celem współpracy jest dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi podejścia systemowego, teorii oraz sposobów leczenia zaburzeń osobowości, a także podejmowanie partnerskich działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego, zwłaszcza w zakresie zaburzeń osobowości.
Ośrodek Psychoterapii Rasztów
Ośrodek Rasztów jest miejscem wieloletnich doświadczeń w pracy terapeutycznej zwłaszcza z grupami w podejściu analitycznym.
Szpital w Starogardzie Gdańskim
Szpital w Starogardzie posiada ponad 100-letnią tradycję w sprawowaniu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, swoją działalność prowadzi bowiem od 1895 roku. Świadczeń zdrowotnych udziela wykwalifikowana kadra medyczna.
Centrum Zdrowia Psychicznego Scanmed Multimedis Kraków
Centrum Zdrowia Psychicznego Scanmed Multimedis specjalizuje się w ochronie i leczeniu zaburzeń psychicznych. Psychiatryczny Oddział Dzienny wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego stanowią ośrodek terapeutyczny, który kompleksowo diagnozuje i leczy Pacjentów z problematyką  psychiatryczną niewymagających świadczeń całodobowych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie