Zapraszamy Państwa na konferencję kończącą projekt „Centrum Integracji – by móc kochać i pracować”, który był poświęcony opracowaniu i przetestowaniu modelu interdyscyplinarnej pomocy osobom z zaburzeniami osobowości.
Zaburzenia osobowości to problem, który dotyczy sporej części klientów instytucji zajmujących się pomocą: urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, szpitali, poradni zdrowia psychicznego, etc. Model wsparcia dla osób bezrobotnych z zaburzeniami osobowości testował zespół z następujących instytucji: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz zespół projektowy Fundacji Winida.
W trakcie konferencji przedstawione zostaną doświadczenia zebrane przez zespół prowadzący projekt, a drugiego dnia eksperci będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w sposób warsztatowy.
Konferencja i warsztaty odbędą się w dniach 1 i 2 października 2015 r. Szczegóły na stronie Konferencji.