Zaburzenia osobowości to sprawa wszystkich

Zaburzenia osobowości to nie choroba, którą można złapać, albo się z nią urodzić, to raczej sposób bycia. Zaburzenia osobowości rozwijają się wraz z dojrzewaniem. To znaczy, że niektóre aspekty twojej osobowości mogą powodować powtarzające się problemy w życiu, zwłaszcza w relacjach. Trudności mogą pojawiać się w relacjach z rodziną, przyjaciółmi, w pracy, w kontaktach z osobami pełniącymi funkcję opiekuńczą, a często we wszystkich relacjach społecznych łącznie.