Partnerzy

Projekt „Centrum Integracji – by móc kochać i pracować” jest realizowany przy udziale partnerów polskich i holenderskich.

Partnerzy projektu:

logo-dsid

Partner polski: Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska – jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych z doradztwem zawodowym, projektu Development Center dla pacjentów i część badawczą.

 logo Ad
Partner holenderski: Ad Bus Advisering – odpowiada za implementację na warunki polskie modelu holenderskiego oraz wspiera Fundację w zakresie optymalizacji i zwiększania efektywności programów leczenia zdrowia psychicznego.

domek

Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic – wspólne działania ze Szpitalem i Oddziałem na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego, wspieranie reintegracji i rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem wynikającym z zaburzeń osobowości.

Całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Międzyrzeczu. Celem współpracy jest dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi podejścia systemowego, teorii oraz sposobów leczenia zaburzeń osobowości, a także podejmowanie partnerskich działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego, zwłaszcza w zakresie zaburzeń osobowości.

rasztow

Ośrodek Psychoterapii RASZTÓW powstał w 1963 roku jako placówka zajmująca się psychoterapią pacjentów cierpiących na zaburzenia nerwicowe. jako pierwszy wprowadził w Polskiej psychiatrii podejście psychoanalityczne do leczenia zaburzeń emocjonalnych. Aktualnie Ośrodek prowadzi ambulatoryjną psychoterapię grupową i indywidualną osób dorosłych i młodzieży. RASZTÓW jest również placówką szkoleniową oraz stanowi bazę kliniczną dla osób szkolących się w psychoterapii.

logo-scanmed

Centrum Zdrowia Psychicznego Scanmed Multimedis specjalizuje się w ochronie i leczeniu zaburzeń psychicznych. Psychiatryczny Oddział Dzienny wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego stanowią ośrodek terapeutyczny, który kompleksowo diagnozuje i leczy Pacjentów z problematyką  psychiatryczną niewymagających świadczeń całodobowych. Osobom, które chcą skorzystać z naszej pomocy proponujemy najpierw rzetelną diagnozę psychiatryczną i psychologiczną, a później adekwatną do ich stanu zdrowia, potrzeb i możliwości, szeroką ofertę farmakoterapii, psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

logoKocborowo

Szpital w Starogardzie posiada ponad 100-letnią tradycję w sprawowaniu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, swoją działalność prowadzi bowiem od 1895 roku. Świadczeń zdrowotnych udziela wykwalifikowana kadra medyczna.

logo-wup

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

30-107 Kraków, Plac Na Stawach 1.

gup

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34.

mops_logo_male2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14.