Kontakt

Projekt Centrum Integracji – by móc kochać i pracować

Kierownik projektu:
Katarzyna Ociepka-Miąsik,

Opiekun merytoryczny projektu:
Marcin Kijas, specjalista psychiatra, psychoterapeuta,

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej:
Ewa Niezgoda, specjalista psychiatra, psychoterapeuta,

Asystent kierownika projektu:
Ewa Jędrys

Fundacja im. B. Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
ul. Mostowa 2 lok. 13, 31-061 Kraków,
E-mail: poczta@fundacjawinida.org
Web: www.fundacjawinida.org