Założenia projektu

Projekt realizowany jest przez krakowską Fundację im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej, która poprzez swoją działalność wspiera osoby z zaburzeniami osobowości. Z racji tematyki jaką się zajmuje, Fundacja ściśle współpracuje z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZOiN) w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Projekt poświęcony jest diagnozie, opracowaniu, wdrożeniu, testowaniu i upowszechnieniu nowego modelu wsparcia dla osób z zaburzeniami osobowości, które są jednocześnie osobami bezrobotnymi. Projekt zakłada wypracowanie modelu Centrum Terapeutycznego, które będzie obejmować następujące elementy:

  • 18 – miesięczna psychoterapia psychoanalityczna przeprowadzona w trybie oddziału dziennego dla 20 osób,
  • Indywidualne doradztwo zawodowe realizowane przy udziale doradców zawodowych w formie 10 godzin spotkań dla każdej osoby i przygotowanie pacjentów do poszukiwania pracy, udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, etc.,
  • 3 – miesięczny staż/praktyka zawodowa lub podjęcie pracy zarobkowej przez pacjentów.

Informacje o projekcie Peron 7F