Wizyty partnerskie

Wizyta studyjna w Holandii: Groningen – Assen – Utrecht, 25 i 26 kwietnia 2013 r.

Plan Support w Assen: Centrum Rehabilitacji Psychiatrycznej poprzez pracę.
Gospodarzem był Robert Huizinga, który oprowadził nas po ośrodku i przedstawił cele placówki.

Jej zadaniem jest trening zawodowy, który ma poprawić funkcjonowanie uczestnika zajęć w jego relacjach społecznych. Dzięki temu treningowi poprzez pracę w wybranym przez siebie dziale – m.in. stolarskim, metalowym, graficznym, drukarskim, administracyjnym, uczestnicy mają nabywać sprawność do dłuższego przebywania w pracy i do większej odpowiedzialności za powierzone obowiązki.

Każdy uczestnik ma swój indywidualny tryb wsparcia (indywidualne doradztwo rehabilitacyjne). Odnosi się on zarówno do jego własnych problemów psychicznych, jak i środowiskowych – finansowych, mieszkaniowych, prawnych, rodzinnych, społecznych.

Centrum Leczenia Dziennego w Assen.
Ośrodek zajmuje się grupową terapią osób z zaburzeniami osobowości, które są w stanie i chcą się włączyć w intensywne leczenie. Ośrodek posługuje się w leczeniu pacjentów terapią schematu. Uczestniczyliśmy również w ciekawych zajęciach psychomotorycznych.

 

Wykład na temat FACT w szpitalu Altrecht w Zeist przedstawiony przez dr Saskię Knapen.
FACT (Function Assertive Community Treatment) i ACT są modelami organizacyjnymi skierowanymi na zapewnienie trwałej opieki osobom cierpiącym na złożone problemy natury psychicznej i psychospołecznej. Szacuje się, że ok. 15-20% pacjentów cierpiących na poważne zaburzenia psychiczne odniesie korzyści z tego typu organizacji. Ok. 2-26% pacjentów objętych programami ACT ma zaburzenia osobowości, a brakuje dowodów na to, czy modele te są dla nich odpowiednie. Uznaje się, że w swej pierwotnej formie raczej nie, ale po odpowiednim dostosowaniu, będą skuteczne w przypadku pacjentów z głębszymi zaburzeniami osobowości. Knapen (2013) oraz Van den Bosch i Kaasenbrood (2013) zalecają zastosowanie organizacji FACT dla terapii MBT (Mentalized Based Treatment) i DBT (Dialectic Behavioral Treatment) w przypadku tej grupy pacjentów. W przypadku odpowiednio dostosowanych zespołów FACT psychoterapia ma znaczenie o wiele bardziej kluczowe, niż w przypadków zwykłych zespołów FACT.

W Altrecht było duże zapotrzebowanie na długotrwałe leczenie osób z poważnymi zaburzeniami osobowości. Standardowe zespoły społeczno-psychiatryczne nie były dobrze przygotowane na tę grupę pacjentów i miały trudności z tym, że w inny sposób należało traktować pacjentów z zaburzeniami osobowości niż z zaburzeniami psychotycznymi. Z tego powodu w roku 2008 powołano społeczno-psychiatryczny zespół ds. ciężkich zaburzeń osobowościowych. Zespół ten chciał wprowadzić możliwie psychoterapeutyczne leczenie poprzez oferowanie maksymalnego przytrzymania [holding] i postawienie w centrum uwagi relacji terapeutycznej.

Początkowo rozpoczął pracę jako ogólny zespół społeczno-psychiatryczny. Stopniowo stawało się coraz bardziej jasne, że nasz sposób pracy miał wiele podobieństw z metodą FACT, na którą w końcu się zdecydowaliśmy. Doprowadziło to w kwietniu 2012 roku do certyfikacji przez CCAF (Centrum Certyfikacji ACT i FACT) jako pierwszego zespołu FACT dla zaburzeń osobowości w Holandii. (S. Knapen, FACT [Functional Assertive Community Treatment] w ciężkich zaburzeniach osobowości – Doświadczenia w połączeniu z terapią opartą na mentalizacji. MGV 68(2013) Nr 1.) http://mgv.boomtijdschriften.nl/artikelen/GV-68-1-6_FACT%20voor%20ernstige%20persoonlijkheidsstoor.html

Wizyta w Kenniscentrum PS – Centrum Wiedzy o Zaburzeniach Osobowości w Utrechcie
Wykład dr Ada Kaasenbrooda o zasadach, strukturze i metodach leczenia środowiskowego zaburzeń osobowości w Holandii.

Centrum Wiedzy dąży do wspierania badań dotyczących zaburzeń osobowości i stymuluje poprawę opieki nad osobami borykającymi się z tym problemem. Centrum chce połączyć wysiłki ekspertów z różnych instytucji i uczelni, aby pomóc szerzyć praktyki i zachęcać do aktywnych badań oraz generowania wiedzy i innowacji, których celem miałaby być poprawa leczenia i systemu wsparcia.

kenniscentrumps.nl

Wizyta w Krakowie naszych holenderskich partnerów: 10 i 11 maja 2013 r.

Holenderskim partnerem jest firma AdVisering – zajmująca się szkoleniem w zakresie zarządzania i organizacji w służbie zdrowia. Gościliśmy jej szefa Ada Busa oraz specjalistów pracujących z osobami z zaburzeniami osobowości Suzanne van der Stam oraz Brama Warnaara.

Spotkanie ze Stanisławem Kracikiem, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie
Zespół realizatorów projektu wraz z holenderskimi partnerami, spotkał się z dyrektorem szpitala, który jest naszym polskim partnerem projektu. Na spotkaniu zaprezentowano cele projektu oraz plan współpracy międzynarodowej.
Panel ekspertów z zakresu leczenia pacjentów z zaburzeniami osobowości
Adresatami panelu byli psychiatrzy, psychoterapeuci, terapeuci ze szpitala i spoza niego oraz pielęgniarki z OLZOiN.

1. Bram Warnaar (psycholog kliniczny, psychoterapeuta) przeprowadził seminarium o metodzie leczenia opartej na mentalizacji (MBT).

2. Suzanne van der Stam (psycholog kliniczna, psychoterapeutka) przedstawiła technikę „mindfullnes”, opartą na medytacji wspomagającą proces koncentracji.

3. Bram Warnaar przedstawił następnie metodę STEPPS, opracowaną przez N. Blum. Jest to metoda pracy z pacjentami głębiej zaburzonymi osobowościowo, impulsywnymi, w warunkach ograniczonego dostępu do terapeutów czy zespołów leczących, pomagająca w regulowaniu emocji.

4. Ad Bus przedstawił na koniec holenderski model leczenia pielęgniarek psychospołecznych.

Wykład Ada Busa

Wykład Ada Busa

Wykład Brama Warnaara

Wykład Brama Warnaara

Spotkanie robocze.
Następnego dnia odbyło się spotkanie robocze z holenderskimi partnerami w siedzibie biura projektu.

Wizyta w Krakowie partnerów z Holandii w dniach 20 i 21 marca 2015 r.

Bardzo szybko zbliża się maj, kiedy to dobiegnie końca część testowania projektu. Zaprosiliśmy więc naszych holenderskich partnerów, doświadczonych w terapii zaburzeń osobowości oraz polityce zdrowotnej, by pomogli nam, ze swojej perspektywy, zreflektować nasze starania i to co udało nam się wypracować. Przedstawili też swoją pracę i działania interwencyjne wobec pacjentów z zaburzeniami osobowości, wobec których podejście terapeutyczne nie jest efektywne.

W spotkaniu w dniu 20 marca wzięli udział wspierający starania peronowego zespołu: Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Stanisław Kracik, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Obok nich przedstawiciele instytucji, z którymi na co dzień pracujemy: m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wojewódzkiego oraz Grodzkiego Urzędów Pracy, ze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim i innych placówek w kraju.

Uczestnicy spotkania ze strony holenderskiej:

Saskia Knapen, psychiatra w szpitalu Altrecht w Utrechcie, Instytut Zdrowia Psychicznego w Zeist.

Ad Kaasenbrood MD., PhD., psychiatra w Ośrodku Pro Persona, Instytut Zdrowia Psychicznego w Arnhem, szef Eksperckiego Centrum Informacji o Zaburzeniach Osobowości.

Gieke Free, pielęgniarka psychospołeczna w szpitalu Altrecht w Utrechcie. Od 2008 r. jest członkinią zespołu multidyscyplinarnego zajmującego się leczeniem pacjentów z głębokimi zaburzeniami osobowości.

Ad Bus MHD, konsultant w opiece psychiatrycznej, doradza szpitalom w organizacji i standaryzacji procesów leczenia, m. in. dla pacjentów z zaburzeniami osobowości i chorych psychicznie. Od początku partner projektu Peron 7F.

Newsletter