Misja

Marzeniem Zespołu jest efektywnie funkcjonujący, kompleksowy i skuteczny model pomocy osobom z zaburzeniami osobowości w naszym kraju. Rozumiemy go, jako zanurzenie pacjentów w społeczną sieć relacji, w której poprzez doświadczenie mogliby odkrywać swoją wartość, zdolności, możliwości, czy uczucia. Również wszystkie inne społeczne sprawności, które dla wielu osób mogą wydawać się zupełnie oczywiste dla naszych pacjentów oczywiste nie są. Ich relacje z ludźmi są zaburzone, często tak poważnie, że w ich najbliższym otoczeniu nie ma żadnych bliskich osób. Jesteśmy przekonani, że wielu ludziom można pomóc, ale wymaga to dostrzeżenia ich problemów.

W Polsce nie istnieje kompleksowy i skuteczny model pomocy osobom z tego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Są one leczone farmakologicznie lub w terapiach krótkoterminowych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Powodem hospitalizacji są często myśli/próby samobójcze, samookaleczenia, czy też objawy depresyjne. Brakuje natomiast skutecznego modelu pomocy oraz placówek specjalistycznych gotowych do przyjęcia i terapii tych specyficznych i wymagających pacjentów. Skutkiem tego, część z nich powraca co jakiś czas do szpitali psychiatrycznych. Te powtarzające się hospitalizacje, brak społecznych relacji, więzi z osobami bliskimi oraz trudności w podejmowaniu i utrzymywaniu pracy uniemożliwiają pacjentom prowadzenie satysfakcjonującego życia.

Jesteśmy przekonani dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, iż skutecznym dla nich sposobem pomocy jest długoterminowa psychoterapia psychoanalityczna oraz społeczność terapeutyczna.