Otrzymaliśmy informację, iż wniosek pt. „Centrum Integracji – by móc kochać i pracować” został wpisany na listę  wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Jednocześnie rozpoczęliśmy żmudne 5-cio miesięczne negocjacje merytoryczne oraz finansowe.